Zygote: befrugtet æg, dvs. forening af æg og sædcelle