Salinsk: saltholdig

Salivation: spytflåd

Salpingitis: betændelse i æggeleder(ne)

Saluretisk: relateret til saluretika, dvs. udskillelse af natriumkloridioner i urinen

Saprofyt: bakterie eller svamp, som lever af organiske stoffer

Sarkom: sarcoma, ondartet svulst udgået fra bindevæv, brusk, knogle eller lignende

Scabies: fnat, hudsygdom fremkaldt af fnatmider (Sarcoptes scabiei), giver kraftig natlig kløe

Scarlatina: skarlagensfeber, akut infektion med streptokokker der danner toxin (giftstoffer)

Sclera: øjets senehinde, det "hvide" i øjet

Seboré: seborrhoea, sygelig forøgelse af udskillelsen af fedt i huden, så huden bliver fedtet, skinnende og gullig

Sedativ: beroligende lægemiddel der virker på CNS (Central Nerve Systemet - hjerne og rygmarven), og som virker imod fysisk og psykisk nervøsitet

Sediment: bundfald

Sedimentering: bundfældning

Segment: afsnit

Sekretion: udskillelse, fx kirtlers udskillelse af hormoner eller andre stoffer (sekret)

Sekundær: underordnet, nr. 2

Sekvester: dødt stykke af et organ, hyppigst afstødt stykke af en knogle

Selektiv: udvalgt

Semisyntetisk: halvsyntetisk, kemisk modificeret naturprodukt

Senilitet: alderdomssvækkelse, glemsomhed

Sensibilisering: at gøre følsom

Sensorisk: vedrørende sanser

Septicaemia: blodforgiftning

Septisk: betændt

Septum: (latin: væg, indhegning) skillevæg

Sequelae: følger, følgetilstande

Serokonversion: antistofprøve som på prøvetidspunktet er negativ og senere viser positivt udslag som tegn på udvikling af antistoffer

Serologisk: om læren om antistoffer (organismens egne) og antigener (udefra påførte)

Serum: vaccine/blodvæske, den væske der bliver tilovers når blodet er størknet (koaguleret)

Shock: chok, efterfølgerne fra utilstrækkelig tilførsel af ilt til vævene, har mange eftervirkninger

Shunt: kortslutning, anlæggelse af ekstra forbindelse mellem to punkter

Sigmoideum: S-formet, den S-formede eller slyngede del af tyktarmen

Signifikant: statistisk sikker

Simultan: samtidig

Singultus: hikke, høj lyd der fremkommer ved indånding i forbindelse med krampeagtige trækninger i mellemgulvet

Sinus: fordybning, hule, hulrum, krumning, tragt fx bihule

Sinusitis: bihulebetændelse

Skizofreni: schizophrenia, sammenfattende betegnelse for psykoser med varierende symptomer bl.a. personlighedsspaltning

Sklerose: sclerose, bindevævsforøgelse i væv, hvorved konsistensen bliver fastere

Skotom: defekt i synsfeltet

Solution: opløsning

Solvent: opløsningsmiddel

Somatisk: legemlig, hvad angår kroppen

Somatotropin: væksthormon, dannes i hypofysens forlap

Somnambulism: søvngængeri

Somnolens: tilstand af bevisthedssvækkelse, dyb søvn, hvoraf patienten kun vanskeligt og for en kort tid kan vækkes

Souffle: åndedrætslyd

Spasmodisk: krampagtig

Spasmolytika: lægemiddel der er istand til at ophæve spastiske kontraktioner (krampetrækninger) i den glatte muskulatur, dvs. i mave-tarmkanalen, nyre- og galdeveje

Spasticitet: (græsk: spasmos = krampe) forøgelse af muskeltonus (nerve impulser til musklerne) og senereflekser med tendens til krampeagtige bevægelser

Spastiker: (person) med krampetrækninger

Species: stamme, art

Specifik:som er karakteristisk for noget; særlig

Spermatocid: sæddræbende middel

Spermiogenese: sædcelledannelse

Sphincter: lukkemuskel, ringmuskel

Spinal: hørende til rygraden

Splenomegali: forstørrelse af milten

Spondylitis: betændelse i hvirvelsøjlen

Sporadisk: om forskellige sygdomme som er spredt, uafhængig af tid, sted og uden tilsyneladende sammenhæng

Spotting: pletblødning fra skeden

Sputum: (op)spyt

Squamær: squamosus, skællet/pladeagtig

Stabilitetstilstand: (sygdoms) vendepunkt, i ligevægt

Standardisere: udarbejde ensartede måleenheder og metoder

Stasis: stase, øget blodfylde af et væv som følge af nedsat afløb

Steatorrhoea: fedtdiaré, forøget fedtindhold i afføringen

Steatosis: fedtaflejringer inde i kroppens celler

Stenos: forsnævring af kanal

Sterilisering: 1: at dræbe mikroorganismer 2: at gøre ufrugtbar, dvs. miste forplantningsevnen

Steroid: fællesbetegnelse for forskellige stoffer (typisk hormoner) med bestemt kemisk opbygning

Stimulans: stimulerende middel der får hjerte, kar og særlig nervesystemet til at fungere livligere

Stofskifte: omsætningen af levnedsmidler og andre kemiske stoffer i organismen

Stomatitis: betændelse af slimhinden i munden

Stomatologisk: om læren vedrørende mundsygdomme

Strabismus: skelen

Stress: overskridelse af tilpasningsreaktion gennem langvarige eller stærke legemlige eller psykiske påvirkninger

Struma: forstørrelse af skjoldbruskkirtlen

Stupor: feberdøs, stærk motorisk hæmning, bevægelsesløs i sengen

Subakut: moderat heftigt, bruges om sygdomme der udvikler sig gradvist men ret hurtigt

Subaraknoid: i det væskefyldte hulrum mellem den inderste og den mellemste hjernehinde

Subconjunctival: under øjets bindehinde

Subjektiv: personlig, beroende på persons egne tanke eller forestillingsmåde

Subklinisk: om det tidlige stadium i sygdom før der kommer synlige tegn

Subkutan: under huden, fx til optagelse af lægemidler

Sublingual: under tungen, fx til optagelse af lægemidler

Substans: materiale, legemligt eller organisk

Substitution: erstatning

Substrat: næringsmiddel til dyrkning af bakterier, andre mikroorganismer eller planter

Supination: udadroterende bevægelse af hånd, arm og ben, fod

Supplement: tilskud

Suppositorium: stikpille

Suppuration: åben pusfyldt (purulent) betændelse

Supraventriculær: over hjertekamrene

Surditas: døvhed

Suspension: 1: ophængning 2: opslæmning af uopløselige partikler i en væske

Sympathomimetika: (lægemiddel) som har virkning på det sympatiske (autonome) nervesystem

Symptomatisk: symptomgivende

Symptomatologi: læren om sygdomstegnene

Synaps: overgangsstedet eller forbindelsen mellem to nerveceller

Syndrom: symptomkompleks

Synergistisk
: virkende sammen (og gensidigt forstærkende), fx to lægemidlers på hinanden forstærkende effekt

Synkope: besvimelsesanfald, bevisthedstab pga. kortvarig nedsat eller ophørt blodtilførsel til hjernen

Synovial
: angående væsken imellem leddene

Synovitis: ledhindebetændelse

Syntese: opbygning, dannelse af et kemisk stof ved reaktion

Systemisk: med almen virkning på kroppen

Systolisk
: om det maksimale tryk som blodet udøver under hjertets sammentrækningsfase