Raynaud's fænomen: karlidelse med krampetrækninger (spasmer) i karrene provokeret af kulde, medførende blåfarvning, smerter, evt. vævsdød (koldbrand) af fingre, sjældnere tæer

Radiografi: røntgenundersøgelse

Radiologisk: angående strålebehandling

Radioterapi: strålebehandling

Rakitis: rhachitis, engelsk syge, mangel på D-vitamin

Raucitas: hæshed

Reabsorption: tilbageabsorption, fx når nyrerne tilbageabsorberer (tilbage til blodet) allerede udfiltreret stof

Reaktivitet: reaktionsevne

Rebound fænomen: siges om et lægemiddel, der ikke længere har effekt

Receptor: de dele i antistoffer, som binder organismens antistoffer eller modtagerceller, nerveender eller organer, hvor stimuli kan modtage

Recidivist: person som får tilbagefald af en sygdom som personen allerede har haft 

Recipient: modtager af blod, organ eller væv ved transplantation eller transfusion

Recurrent: periodisk

Reduktion: en kemisk betegnelse for af-oxidation (modsat oxidation), dvs. modtagelse af elektroner

Reference: henvisning

Refleks: uvilkårlig handling eller reaktion (bevægelse)

Refraktær: uimodtagelig fx tilbagekastelse af lys

Regeneration: gendannelse af legemsdele og væv

Regio: region/område, benyttes om afgrænsede dele af legemet

Regression: fysisk eller psykisk tilbagegang

Regurgitation: tilbagestrømning af mad (=gylpen) eller blod

Rehydrering: bringe i væskebalance

Reinfektion: fornyet smitte med samme mikrobe hos samme person

Rekombination: overkrydsning, bruges om dannelse af nyt arvemateriale ved overkrydsning af gener

Rekonvalescens: bedring, rekreation, gendannelse af kræfter efter en sygdomsperiode

Rektal: vedrørende endetarmen

Relaksant: afslappende (lægemiddel)

Remedium: excipiens, et middel, den formgivende del af et lægemiddel

Remission: delvis forsvinden eller bedring af en sygdom eller et sygeligt symptom

Renalis: angående nyrer

Renin: enzym i nyrebarken der omdanner nogle salt-balance styrende hormoner

Renovaskulær: angående nyre og kar

Repetitiv: gentagende

Replikation: formering af cellers DNA-materiale med efterfølgende mitose (celledeling)

Reproduktion: (latin: re- = igen + producere = frembringe) forplantning, gendannelse

Resektion: resectio, af- eller udskæring af (dele af) legemsdele eller organer

Reservoir: beholder

Reservoirvært: beholder/smittebærer

Residual: (latin: residuus = tiloversblivende) tilbageblivende

Resistent: modstandsdygtighed

Resorption: opsugning, bruges fx om nyrernes resorbtion af filtrerede mineraler eller filtreret vand

Respiratorisk: vedrørende åndedrættet

Respons: reaktion

Restition: helbredelse, gendannelse af tidligere tilstand

Restless legs: uro i benene, stærk uro og krybende fornemmelse i læggene (undertiden i fødder, lår, hænder, arme), ofte lige før eller efter sengetid

Resuscitation: genoplivning

Retardation: forsinkelse

Retentio testis: benævnes også kryptorkisme, hvilket foreligger når der mangler mindst 1 testikel i skrotum.

Retention: en tilstand hvor noget tilbageholdes

Retinal: vedrørende nethinden

Retinopathia: nethindelidelser som fx kan medføre blindhed

Retraktion: retractio, indtrækning, trækken tilbage

Retrobulbær: bag øjeæblet

Retrograd: tilbagegående

Retrosternal: bag brystbenet

Revaluering: omvurdering

Reversibel
: om fysisk eller kemisk proces, som kan forløbe i to modsatte retninger afhængigt af omstændighederne

Rhagade
: sprængning i alle eller de øverste hudlag, især omkring mund og anus

Rheumatoid: muskel- og ledsmerter der minder om gigt

Rhinitis: betændelse af næseslimhinden

Rhinopharyngitis: betændelse af næsesvælget

Rhinorrhoea
: næseflåd

Rhonchi
: tørre rallelyde (snorkende, brummende, fløjtende eller pibende) fra bronkierne

Rigiditet: stivhed

Risikopatient
: risikopatient, dvs. patient, der er til fare for sig selv

Rubella: rubeola, røde hunde

Ruptur: bristning, overrivning, sprængning