Obesitas: fedme, fedtsyge

Objektglas: objektglas benyttes oftest til mikroskober

Objektiv: objektiv benyttes oftest til mikroskober

Obsession: forestillinger eller tvangstanker, som hos en neurotiker, gentager sig fx en melodistump, tanken om at myrde sin familie, hvilket fremkalder pinefuld angst

Obstetrisk: hørende til svangerskabet, fødslen og om praktisk fødselshjælp

Obstipation: forstoppelse, forsinket eller ufuldstændig udtømning af afføring fra tarmen

Obstruktion: tilstopning

Occlusio: (latin: occludere = lukke) okklusion, tillukning

Occult: gemt (bruges om cancer)

Odor: (latin) lugt

Okular: 1: hørende til øjet 2: en del af linsesystemet i en kikkert

Okulogyr: angående spastiske cirkelbevægelser af øjet

Okulomucokutan: angående slimhinden og huden omkring øjet

Oligoelement: kemisk substans som kan findes i ganske små mængder i den levende organisme

Oligomenorrhea: svag menstruation med lange, ofte uens, intervaller

Oliguria: nedsat urindannelse normalt mindre end 400 - 500 ml pr. dag

Onkolytisk: angående opløsning af svulstvæv

Oophorektomi: operativ fjernelse af en æggestok

Opalescerende: uklar

Ophtalmologisk: angående læren om øjet og dets sygdomme

Ophthalm: øjen

Opiat: søvnbringende og kraftigt smertestillende lægemiddel (narkotisk)

Opisthotonus: krampagtig bueformet bagoverbøjning af kroppen, personer hviler på nakke og fødder, ses ved hysteri, meningitis, tetanus, strykninforgiftning mm.

Opportunistisk infektion: infektion som kun fremkommer under særlige, gunstige betingelse

Oral: mund

Orbita: øjenhule

Orchitis: betændelse i testiklerne

Orofacial: mund og ansigt

Ortopædisk: om fejlagtige stillinger og bygningsfejl af bevægeapparat

Ortostatisk: i stående stilling

Osmolalitet: det osmotiske tryk defineret som antal molekyler (og ioner) opløst i en væske

Osmolaritet: det osmotiske tryk defineret som antal molekyler opløst i en væske

Osmose: passagen af et opløsningsmiddels vandmolekyler fra mindre til større koncentration gennem en halvgennemtrængelig membran, der er uigennemtrængelig for de opløste molekyler, men frit gennemtrængelig for opløsningsmidlets vandmolekyler

Osmotisk: angående osmose, dvs. passagen af et opløsningsmiddels vandmolekyler fra mindre til større koncentration gennem en halvgennemtrængelig membran, der er uigennemtrængelig for de opløste molekyler, men frit gennemtrængelig for opløsningsmidlets vandmolekyler

Ossiculum: lille knogle

Ossification: knogledannelse, forbeningen af knogler

Osteoarthritis: betændelse i led og tilgrænsende knogle

Osteodystrophia: defekt knoglestruktur

Osteolysis: opløsning (nedbrydning) af knoglevæv

Osteomalaci: tab af kalk med bevaret knoglemasse og muskelsvækkelse

Osteomyelitis: benmarvsbetændelse, skyldes oftest infektion med stafylokokker

Osteoporosis: tilstand hvor knoglemassen er nedsat

Osteotomi: udskæring af et knoglestykke

Otitis: (græsk: ous = øre) ørebetændelse

Otorinolaryngologi: læren om ørets, næsens og strubens sygdomme

Otorrhoea: øreflåd

Otosclerosis: kronisk ørelidelse med tiltagende døvhed

Ototoksisk: giftigt for øret

Ovarial: vedrørende æggestokken

Ovulation: ægløsning, sker ca. hver 28 dag hos den kønsmodne kvinde

Ovum: ægcelle eller befrugtet ægcelle

Oxidering: iltning, fx en del af en forbrændingsproces

Oxydering: iltning, fx en del af en forbrændingsproces

Oxytocin: hormon som fremkalder fødselsprocessen og mælkesekressionen hos den fødende kvinde