Eclampsia: visse krampetilstande, bruges efterhånden kun klinisk om fødekramper

Ejaculation: (latin ejaculari = udkaste) ejakulation, udtømmelse af sæden

Ekkografi: bestemmelse af afstande ved hjælp af ultralyd

Ekkymose: blodudtrædning under huden

Eksantem: udslæt, fx hududslæt (græsk exanthema = slå ud, fremblomstre)

Eksem: eczema, hudsygdom, der viser sig ved rødme, infiltration, blærer og senere afskaldning, oftes ved allergiske påvirkninger

Ekskluderet: udelukkende

Ekskretion: udskillelse fx via nyrerne som urin eller via tarmen som fæces

Eksogen: exogen, udefra kommende, modsat endogen

Eksokrin: ekkrin, betegnelse om kirtler med sekretion via udførselsgang

Eksspiration: exspiratio, udånding

Ekssudat: exudat, betændelsesvæske

Ekssudation: udsivning af væske fra karbanen

Ekstension: stræk eller træk (bevægelse)

Ekstern: udvortes, udenfor

Ekstrakorporal: uden for legemet (kroppen)

Ekstrakt: extractum, koncentreret og ren form af lægemiddel eller andet stof

Ekstraktion: extraction, udtrækning af stoffer fra et medium

Ekstrapyramidal: extrapyramidal, uden for pyramidebanerne (nervebaner)

Ekstrarenal: extrarenal, uden for nyrerne

Ekstravasation: extravasatio, proces som resulterer i at blod og lymfe træder ud af karrene og ligger i vævene

Ekstremitet: extremitet, den yderste del, almindelig betegnelse for arme og ben

Ektopisk: fejlagtig beliggenhed af organ eller væv, bruges også om geners udtryk andre steder end normalt

Elektiv: (selektiv) udvalgt, fx om selektive næringssubstrater til bakterier som kun vokser med bestemte nærringsstoffer

Elektroencefalografi: grafisk-registrering af de elektriske aktivitet der findes i hjernen, dannes vha. elektroder der påsættes kraniet

Elektrokardiografi: EKG, optagelse af hjertemuskulaturens elektriske strømme i et elektrokardiogram

Elektrolyt: et stof, som ved opløsning i vand gør væsken til en god leder for elektricitet

Elimination: (latin eliminare = fjerne fra huset) udskillelse af stof fra organismen via nyrer eller nedbrydning af stof ved kemisk omdannelse

Embolisme: dannelse af blodprop ved at et fremmedlegme sætter sig fast i et blodkar

Embryo: foster de første 8 uger af graviditeten

Emesis: opkastning

Emetica: emeticum, brækmiddel

Emfysem: luftansamling i vævene, særligt i lungerne

Emotionel: følelsesbetonet, sindstilstand

Empirisk: på grundlag af erfaringer

Empyem: betændelse med pusansamling i legemshule fx i kæbehulen

Emulgere: opslemme, fx opslemme fedt i vand som gøres vha. en emulgator

Emulsion: opslemming af en væske i en anden

Enantem: udbrud af pletter eller blærer på slimhinde

Encephalopathia: hjernelidelse (generelt)

Endemisk: egnsbestemt, tilstedeværelse til enhver tid i en geografisk afgrænset region

Endocarditis: hjertehindebetændelse fx e. acuta som er en hurtigt forløbende og ødelæggende bakteriel infektion af hjerteklapperne

Endogen: (græsk: endon = inden i + gignomai = fødes) indefra stammende, stoffer eller organismer som i forvejen fantes i organismen

Endokrin: en endokrin kirtels udskiller sit virksomme stof direkte til blodbanen og ikke via udførselsgang

Endometriosis: forekomst af livmoderens slimhinde uden for livmoderen (corpus uteri)

Endoskopi: indvendig undersøgelse af legemshulheder ved hjælp af rørformet instrument forsynet med lyskilde

Endotel: enlaget pladeepitel (celler), dækvæv som findes på indersiden af alle kar dvs. blodkar, lymfekar etc.

Endotoksisk: om endotoksiner, giftstoffer som sidder på overfladen af bakterier, og som først frigøres, når bakterierne er gået til grunde

Enhedsdosis: standardiseret portion af lægemiddel

Enterisk overtrukket: form for overtrækning af piller og kapsler

Enteritis: tarmkatar, bruges som betegnelse om betændelsesagtige lidelser lokaliseret i tyndtarmen

Enterocolitis: tarmkatar der omfatter både tynd- og tyktarm

Enterohepatisk: tarm og lever

Enuresis: ufrivillig vandladning

Enzym: stof som fremskynder omsætningen af organiske stoffer i eller uden for organismen

Eosinofili: forøget antal af en art af hvide blodlegemer

Epicondylitis: tennisalbue, betændelse i vævet i overarmen

Epidemiologisk: om sygdommenes rumlige og tidsmæssige fordeling og udbredelse i en befolkning og de tilgrundliggende faktorer

Epidural: (latin: dura = den hårde hjerne(rygmarvs)hinde) udenpå hjernehinden

Epifyse: epiphyse, vedrørende epifysen (endestykket af en lang rørknogle)

Epigastralgia: smerter i mellemgulvet, regionen mellem navle og brystbenyse, vedrørende epifysen (endestykket af en lang rørknogle)

Epigastrisk: hørende til mellemgulvet, mellem navle og brystben

Epilepsi: symptom på en hjernesygdom der er karakteriseret ved gentagne krampelignende anfald

Episiotomi: udvidende snit i skedeindgangen

Epistaxis: næseblod

Epitel: dækvæv, det ydre lag af celler på kroppen

Epiteliom: hudkræft

Erektion: erectio, rejsning af penis, klitoris eller bryster når vævene fyldes af blod

Ergotisme: meldrøjeforgiftning, en forgiftning af en svamp der indeholder giftige ergotalkaloider, svampen gror på bygkorn

Erosion: afslidning (om hud og slimhinder)

Eructation: opstød

Eruption: udbrud

Erysipelas: rosen, akut streptokok-hudlidelse med feber, svulst og rødme af det angrebne hudparti

Erythema: rosen, akut streptokok-hudlidelse med feber, svulst og rødme af det angrebne hudparti

Erythrasma: Bährensprings sygdom, overfladisk betændelse i armhuler og omkring kønsdelene hos mænd, lidelsen er ikke kløende

Erythropoiesis: dannelse af røde blodlegemer

Esophagitis: betændelse i eller irritation af spiserøret

Euphori: kunstig opstemthed

Evacuatio: udtømning af et hulrums indhold

Evolution: udvikling, fx evolutionsteori om arternes oprindelse

Exacerbation: akut forværring af en sygdom eller symptom

Excessiv: overdreven

Excipiens: remedium, et middel, den formgivende del af et lægemiddel

Excitation: ophidselsestilstand

Exfoliation: udbladning, stærk afskalning

Exophthalmus: fremstående øjne

Expectorans: slimdrivende middel

Extracellulær: uden for cellen

Extrasystolia: for tidlig hjertekontraktion (hjertesammentrækning) med efterfølgende lang pause

Extravasculær: ekstravaskulær, uden for kar(banen)

Desktop Site