Maceration: opblødning af fx væv med væskepåvirkning, fx døde fostre der tilbageholdes i livmoderen i kort tid

Macula: plet (på huden) der ikke er hævet over resten af vævets niveau

Malabsorption: nedsat optagelse af næringsstoffer fra tarmen

Malformation: misdannelse

Malign: ondartet, betegnelse bruges ofte om kræft hvis vækst er udbredt og i metastase

Mammær: brystkirtel, mamma

Mani: (græsk: raseri, vanvid), unormal opstemthed og uro, tankeflugt og livlig foretagsomhed, betegnelsen bruges også i sammensætning med andre ord, fx kleptomani som er trang til at sjæle

Manisk: unormalt opstemt

Mastalgia: mastodyni, smerter i brystkirtlerne

Mastcelle: stor kornholdig celle som findes i store mængder i bindevæv og granulationsvæv, er en del af immunforsvaret

Mastikatorisk: hvad der vedrører tygningen

Mastitis: betændelse i brystkirtelen

Mastodyni: mastalgia, smerter i brystkirtlerne

Mastoiditis: betændelse i de små luftfyldte hulrum i knoglen bag øret

Maxillaris: vedrørende overkæben

Medullær: som hører til marven, er marvagtig

Megacolon: tyktarmslidelse med svær forstoppelse

Megaloblast: stort, umodent forstadie til de røde blodlegemer i den røde knoglemarv som kan skyldes mangel på B12-vitamin eller folinsyre

Melanom: ondartet pigmenteret svulst som oftes udvikles fra modersmærker

Melanos: mørkfarvning af huden

Melæna: (tjærefarvet) blodfyldt afføring

Membran: tynd hinde

Menarche: indtræden af den første menstruation

Meningitis: hjernehindebetændelse

Menopause: ophør af kvindens menstruation og derved forplantningsevnen, indtræder oftest i 50 års alderen

Menorragia: sygeligt forøget menstruationsblødning, dvs. længere og/eller kraftigere menstruation

Mental: 1: vedrørende sjælen 2: vedrørende hagen el. underkæben

Mesenterial: (angående) tarmkråset, bindevæv som fasthæfter tarme og andre organer til bageste bugvæg

Metabolisme: (græsk: metabole = forandring, omsætten) stofskifte

Metabolit: stofskifteprodukt

Metaplasi: omdannelse af et væv til unormalt andet nærtbeslægtet væv

Metastas: forplantning og udvikling af (kræft)celler på steder, hvortil de er ført ad lymfe eller blodstrømmen

Meteorisme: udspiling af underlivet på grund af luft i tarmene

Methæmoglobinæmi: tilstedeværelse af jernholdigt rødt farvestof i urinen

Metroragi: blødning uden for menstruationsperiode

Miceller: små kugleformede partikler af en samling af fedtmolekyler

Micturition: vandladning

Migræne: ensidig kraftig anfaldsbetinget hovedpine med mulig synsforstyrrelse (aura), kvalme og/eller opkastning

Mikrobiologisk: om mikroskopisk synlige, levende væsener, fx bakterier og svampe

Mikrocirkulation: blodets bevægelse i de mindste blodkar

Mikrogram: microgram, en milliontedel af et gram

Mikroorganisme: mikrobe, organisme som kun kan ses i mikroskop

Mikroskopisk: kun synlig i mikroskop

Mikrosomal: hørende til mikrosomer (=små, stærkt farvede korn i celleslimen)

Mikrosporum: svampeart, som angriber hud eller hår

Mikrovilli: børstesøm, findes på indersiden af tarmene

Mineralokortikoid: binyrebarkhormon med virkning på saltstofskiftet

Miscibel: blandbar

Mitose: den almindelige celledeling hvor én celle deler sig til to celler med DNA identisk med modercellens

Mobilisation: handling der bringer bevægelighed

Mobilitet: bevægelighed

Monitorering: overvågning

Monokomponent: lægemiddel med én vigtig bestanddel

Monoterapi: behandling hvorunder kun et lægemiddel anvendes

Morbiditet: sygelighed, antallet af sygdomsramte i en befolkning i forhold til befolkningens størrelse

Mortalitet: dødelighed, det relative antal dødsfald i en befolkning inden for et givent tidsrum

Motilitet: evnen til at udføre vilkårlige bevægelser

Motor: bevægemuskel eller -nerve

Mucociliær: relateret til slimhinder, øjenvipper og fimrehår

Mucokutan: relateret til hud og slimhinder

Mucopurulent: bestående af en blanding af slim og pus

Mucosa: slimhinde

Mucus: slim

Mukolyt: slimopløsende (middel)

Mukolytisk: slimopløsende (middel)

Multidosering: flerdosering

Multiparær: flergangsfødende, en kvinde der har født mere end 5 gange

Multipel: mangfoldig, flere

Muskelrelaxantia: muskelafslappende lægemiddel

Muskulatur: muskelbygning

Mutagen: en egenskab som ændrer generne

Mutation: ændring i de arvelige anlæg, dvs. forandringer i DNA

Mutismus: stumhed foresaget at psykiske årsager

Myalgi: muskelsmerte

Mycologisk: relateret til læren om svampe

Mycosis: sygdom fremkommet ved en infektion af svampe

Mycotisk: forårsaget af svampe

Mydriatika: pupiludvidende stof

Mydriatisk: pupiludvidende

Myelinsuppression: nedsættelse af aktiviteten i nervemarven, medfører reduktion i antallet af de røde og hvide blodplader

Myeloma: myelom, ondartet svulstdannelse i knoglemarven

Myelomatosis
: flere ondartede svulstdannelser i knoglemarven

Myelotoksis
: ødelæggende for nervemarven

Mykobakterie: mycobakterie, bakterieart med ægte forgreninger og særlig karakteriseret cellemembran

Mykobakterium: mycobakterie, bakterieart med ægte forgreninger og særlig karakteriseret cellemembran

Myocarditis: betændelse i hjertets muskelvæv som skyldes infektion, toksisk reaktion (giftigt skadende) eller anden ukendt årsag

Myopati: muskellidelse af tværstribet muskulatur, som ikke skyldes en nervesygdom eller nervedefekt

Myopia: nærsynethed

Myositis: en betændelsesagtig muskellidelse som kan opstå eller forværres ved infektioner, forgiftninger, allergi, kulde- eller varmepåvirkninger eller anstrengt muskelarbejde