Kapillær: et meget tyndt rør, betegnelsen bruges mest om de meget små blodkar (kapillærer)

Kardiologi: cardiologia, læren om hjertesygdomme

Karies: mørhed, råddenhed, fx Caries dentalis (i tænderne)

Katabolisme: nedbrydning af fx næringsstoffer eller et lægemiddelstof i kroppen

Katar: catarrhus, overfladisk betændelse af slimhinde med udvikling af mindre mængder slim eller pus 

Kataract: grå stær, uklarhed af linsen i øjet

Katerisering: indføring af kateter

Kateter: rørformet instrument til indførelse i hulrum fx i urinlederen eller blodårer

Kaudal: caudalis, nedadvendende dvs. væk fra hovedet

Kausal: forårsagende

Kaustika: ætsmiddel

Kavitet: fordybning, hulhed fx i en knogle

Keloid: fast, fibrøs, godartet hudsvulst, opstår enten spontant eller efter ar

Kemoreceptor: mikroorganisme som har til formål at binde visse stoffer, bruges også om specielle cellers receptorer med funktioner som fx smags- og lugtesansen

Keratitis: betændelse i øjets hornhinde

Keratoconjunctivitis: bindehinde- og hornhindebetændelse

Ketoacidose: syreophobning i urin og blod

Klonisk: stødvis, rykvise, hurtige

Kognition: kommer af latin cognitio 'indlæring, opfattelse, forståelse'

Kognitiv: som angår viden eller det erkendelsesmæssige.

Kolesterol: en alkohol, der findes enten frit eller bundet sammen med fedtsyrer, mellemled for dannelse af de fleste steroidhormoner, for højt indhold er skyld i forskellige sygdomme

Kolinerg: kolinerg-virkning, stof som virker stimulerende på det parasympatiske nervesystem

Kollagen: grundsubstans i knoglevæv

Kolloid: geléagtig, limagtig

Komatøs: i dyb bevidstløshed

Kompatibel: forligelig

Komplementær: supplerende

Konception: befrugtning

Konduktion:  ledning, videreførelse

Kongestion: ophobning, specielt forøget arteriel blodtilførsel til organ

Konjugation: befrugtningsform hos ciliater og bakterier, hvor befrugtningen kun er midlertidig under udveksling af kønsorganer eller DNA

Konjugeret: korresponderende, tilhørende

Konsultation: at søge råd om fx en sygdom hos lægen og derved få anvisning om behandling

Kontamination: smitte eller forurening med mikroorganismer

Kontinuerlig: vedvarende, fortsættende

Kontraindikation: forhold der gør et terapeutisk indgreb eller en behandling umuligt

Kontraktion: sammentrækning

Kontraktionsevne: sammentrækningsevne

Kontraktur: contractura, manglende bevægelighed

Kontraststof: stof som ved indtagelse eller indsprøjtning (fx i tarmen) giver skygge på et røntgenfotograferi

Kontusion: (lat. contusio, af contundere knuse), knusning; kvæstelse ved en stump genstand.

Konvulsion: krampe

Koordination: det harmoniske sammenspil mellem muskler til udførelse af bevægelser

Koronar: krans

Korrelation: indbyrdes forhold mellem ting

Kortikosteroide: (binyre)barkhormon

Kreatinæmi: forøget udskillelse af kreatin (stof i muskelvævet) i blodet

Kronisk: langsom, vedvarende sygdomstilstand som kan vare hele livet

Krydsallergi: krydssensibilisering, allergi over for flere bestanddele, som minder om hinanden

Krydsimmunitet: modstandsdygtighed over for bakterie, som minder om bakterie, man tidligere har været smittet med

Krydsinfektion: cross infection (eng.), smitte mellem patienter med forskellige infektioner

Krystaluri: krystaller i urinen

Kurarisere: (latin: cura = omsorg) helbrede

Kutan: hud

Kvalitativ: kvalitetsmæssigt

Kvantitativ: mængdemæssigt

Kvartær: fjerde, dannet af fire