Ichthyosis: fiskehud, medfødt, ofte arvelig, hudsygdom med tørhed og skældannelse

Icterus: gulsot, ophobelse af bilirubin (et galdefarvestof) i vævene når koncentrationen i blodet bliver for højt

Identifikation: mærkning, egenskaber ved en ting som skaber identitet

Idiopatisk: betegnelse for en lidelse der optræder uafhængig af andre faktorer, eller som er opstået uden påviselig årsag

Idiosynkrasi: overfølsomhed over for visse stoffer (allergi)

Ileitis: katar i den nedre del af tyndtarmen

Ileus: tarmslyng, en tilstand hvor passagen i tarmen er blokeret

Iltning: blanding med luft eller ilt (oxygen)

Immobilisation: ubevægelighed

Immunisering: uimodtageliggørelse (ved vaccination)

Immunogen: stof som ved indsprøjtning fremkalder dannelse af antistof, bruges fx ved vaccination

Immunologisk: om antigener, antistoffer og immunforsvarets opbygning og funktion

Immunosuppressive stoffer: stoffer som hæmmer dannelse af antistoffer og andre former af immunrespons

Impetigo: smitsom hudsygdom, oftest set i ansigtet hos børn, som følge af streptokokker eller stafylokokker

Impotens: manglende evne til at gennemføre samleje pga. manglende penis-rejsning

Impregnering: impraegnatio, befrugtning

In situ: på samme sted

In vitro: efterligning af organismen i reagensglas og lignende

In vivo: i den levende organisme

Inadækvat: utilstrækkelig

Inaktiv: uvirksom

Incidens: forekomst af sygdom

Incisio: (incision) indsnit

Incisiv: skærende/fortand

Indgive: at indgive (en dosering af) et lægemiddel til en patient

Indikation: anvisning om noget fx en sygdom

Indikativ: antydende om noget fx en sygdomstilstand

Indikere: vise

Induktion: fremkaldelse, øget omsætning af et lægemiddel ved samtidig indgift af et andet

Induratio: Skæv penis, betegnes også krummerik eller deviatio penis - i engelsksproget litteratur "penile curvature"

Induration: hård infiltration, forhærdning af væv ved bindevævsdannelse

Inerti: bevægelsessløvhed

Infantil: forekommende i børnealderen, vedrørende børn

Infarkt: infarctus, tilstopning af arterie (nedsat eller ophørt blodcirkulation) med efterfølgende forandring i vævet

Infiltration: cellers, væskers eller pigments indtrængen mellem vævsceller

Inflammation: fællesreaktion på enhver skadelig ydre påvirkning, det være sig bakterieangreb, traume, forbrænding, forfrysning, kemisk og elektrisk skade

Influenza: akut infektionssygdom, oftest i luftvejene, som skyldes en virus

Infusion: vedvarende indsprøjtning af væske under huden, intravenøst (i en blodåre) eller i endetarmen

Inguinal: hørende til lysken

Inhalation: indånding

Initial: begyndende, starten

Injektion: indsprøjtning af en væske (indeholdende lægemiddel), enten under huden, intravenøst (i en blodåre) eller i en muskel

Inkarceration: indeklemning, hyppigst om indholdet af en broksæk

Inkontinens: manglende evne til afgang af urin og/eller afføring

Inkorporering: optagelse

Inkubation: inkubationstid er udvikling fra smitte til sygdomsudbrud 

Innervation: forsyning af nerver til en legemsdel eller ledningen af impulser fra centralnervesystemet gennem nerverne

Inoperabel: egnet til operation

Inotrop: påvirkende kraft eller energi til muskelsammentrækning, bruges om oftest om stoffer der påvirker hjertemuskulaturens evne til at trække sig sammen

Insertion: (af lat. insertio, af inserere 'indføje') en muskels tilhæftningssted

Insomnia: søvnløshed

Inspiration: indånding

Instillation: dråbevis inddrypning af væske fx i øjet

Insufficiens: mangel, utilstrækkelighed

Insult: anfald

Intakt: uskadt, hel

Integritet: Ordet kommer af latin integritas 'helhed, uskadthed', af integer 'hel, uberørt, fuldstændig'.

Integumentær: angående hud

Intentionstremor: rysten ved udførelse af langsomme præcisionsbevægelser

Interaktion: kombinationseffekt, lægemidlers påvirkning på hinandens virkning, kan enten være en potensivering eller reducering af effekten

Interferens: forstyrrelse, én tings påvirkning af én anden ting

Interindividuel: mellem individer

Interkostal: mellem ribbenene

Intermediær: overgang, mellemliggende, som danner mellemled.

Intermitterende: periodisk

Interstitiel: anbragt imellem noget, fx interstitial væske som er væsken mellem celler i kroppen

Intertrigo: rødmen som optræder i hudfolder der gnider sig op ad hinanden, ses oftest ved overvægtige

Intervention: indgreb

Intervertebral: mellem ryghvirvlerne

Intestinal: angående mave- og tarmsystemet

Intoksikation: forgiftning

Intolerans: overfølsomhed (over for læge- eller næringsmiddel) fx laktose-intolerans

Intraindividuel: som findes eller sker inden i den enkelte person

Intramuskulær: i musklerne

Intraokulær: i øjeæblet

Intrathekal: inden for kraniet

Intravaskulær: i karrene

Intravenøs: indeni vene

Intubation: indførelse af et rør gennem næse eller mund i forbindelse med maskinelt kontrolleret vejrtrækning (respirator)

Invasiv: indtrængende, om blodtryk målt på en arterie

Involution: Ordet kommer af latin involutio, af involvere 'rulle ind'.svind, organernes indskrumpning med alderen

Ionisation: omdannelse af et neutralt atom eller molekyle til et ladet

Iridiocyclitis: betændelse i regnbuehinde og indre øjenmuskel

Iris: øjets regnbuehinde

Iritis: betændelse af regnbuehinden

Irreversibel: uhelbredelig, ikke tilbagevendende

Irrigation: tarmudskylning

Ischias: strålende smerte på bagsiden af benet

Iskæmi: ischaemia, lokal blodmangel eller iltmangel i et væv pga. karsammentrækning

Isotonisk opløsning: opløsninger med et fysiologisk osmotisk tryk (en bestemt saltkoncentration i celler og kroppens væsker) fx en 0,9% natriumchlorid-opløsning (saltvand)