Habituel: vanemæssig, opstået gennem tilvænning

Haematemese: opkast af blod fra fordøjelseskanalen, normalt fra maven

Haematuria: (græsk: haima = blod + ouron = urin) udskillelse af blod i urinen

Haemorrhagia: blødning

Haemostasis: blodstandsning

Hemiplegi: lammelse af den ene halvdel af legemet

Hepatisk: angående leveren

Hepatisk encefalopati: (HE) Coma hepaticum er den medicinske betegnelse for levercoma

Hepatitis: leverbetændelse

Hepatobiliaris: hørende til leveren og galden

Hepatocellulær: angående leverceller

Hepatomegali: leverforstørrelse

Hepatotoksisk: levertoksisk, levergiftigt

Hereditet: arvelighed

Hernia: brok, en unormal udposning af et organ

Herpes simplex: Forkølelsessår eller sexsygdom som skyldes en kronisk virus infektion

Herpes zoster: helvedesild

Hirsutisme: øget hårvækst med maskulin betoning hos kvinder, fx skægvækst

Histologisk: angående læren om vævsdelene

Homoeostas: organisme som er i ligevægt, evne til at modstå ydre påvirkninger

Homolog: af samme slags, tilsvarende

Humeral: angående overarmsregionen

Humeroscapulær: angående skulder og skulderblad

Humor: legemsvæske, fugtighed

Humoral: vedrørende legemsvæskerne

Hydroalkoholisk: elateret til vand og alkohol

Hydrocephalus: øget vandmængde i hovedet

Hydrofil: vandsugende, vandelskende

Hydrofob: vandafskyende

Hydrolyse: spaltning af en kemisk forbindelse under vandoptagelse

Hydroxylation: iltning

Hypacusis: nedsat hørelse

Hyperaldosteronismus: sygeligt forøget produktion af aldosteron (hormon som styrer salt og væskebalancen)

Hyperalgesi: (sygeligt) forøget smertefølelse

Hyperbar: overtryk

Hypercalcæmi: forhøjet kalkindhold i blodet

Hyperemesis: kraftig opkastning

Hyperglykæmi: forøget sukkerindhold (primært glukose) i blodet

Hyperhidrosis: stærk forøget udskillelse af sved

Hyperkaliæmi: forøget indhold af kalium i blodvæsken

Hyperkapni: forøget indhold af kuldioxid i alveoleluft og blod

Hyperkeratose: stærk forøgelse af hudens hornlag

Hyperkines: sygeligt forstærket muskelvirksomhed

Hyperlipidæmi: forøget koncentration af fedt i blodet

Hyperostosis: periostosis, nydannet knoglemasse, der danner en udbredt fortykkelse om hele knoglen

Hyperplasi: (græsk: hyper = over + plasis dannelse) forøget antal af celler i et væv

Hyperpyrexia: hyperpyreksi, meget høj feber over 41 grader C

Hyperreflexia: unormal stærk irritabilitet af kroppens reflekser, også kaldet Hoffmanns refleks

Hypersekretion: forøget afsondring fra kirtler specielt fra maven

Hypersensibilitet: overfølsomhed

Hyperstimulation: overdreven stimulering

Hypertension: forhøjet (blod)tryk

Hypertermi: forøget legemstemperatur

Hyperthyreosis: forgiftning som følge af forøget hormonproduktion fra skjoldbruskkirtlen

Hypertoni: forøget muskelspænding

Hypertrikose: unormal stærk hårvækst på normalt mindre behårede steder

Hypertrofi: sygelig vækst af organ pga. celleforstørrelse

Hyperurikæmi: forøgelse af urinsyremængden i blodet

Hyperventilation: forøget respiration/vejrtrækning

Hypervitaminosis: skadelig virkning af overdreven vitamintilførsel, findes normalt kun ved D-vitamin og A-vitamin indtagelse

Hypervolæmi: abnorm forøgelse i mængden af legemsvæsker

Hyperæmi: forøget blodtilstrømning på et begrænset område

Hyperæstesi: overfølsomhed

Hypnotika: hypnoticum, sovemiddel

Hypofysær: relateret til hypofysen (en del af hjernen)

Hypoglykæmi: for lavt blodsukker

Hypogonadisme: nedsat funktion af kønskirtlerne

Hypokaliæmi: nedsat indhold af kalium i blodet

Hypokondri: hypochondria, overdreven sygdomsfølelse, "indbildt sygdom"

Hypomani: let grad af sygelig opstemthed

Hypoplasi: nedsat udvikling af en enkelt vævsart i forhold til øvrige væv

Hypotension: lavere blodtryk end normalt

Hypotensiv: blodtrykssænkende

Hypotermi: nedsat legemstemperatur, ses oftest hos personer i chok, eller personer der har været udsat for længerevarende kuldepåvirkning

Hypothalamisk: relateret til hypothalamus, dvs. området i bunden af hjernen, lige over hypofysen og stående i forbindelse med denne

Hypotoni: nedsat kraft i musklerne, spænding i arterierne eller øjet

Hypotyreodisme: nedsat funktion af skjoldbruskkirtelen

Hypoventilation: for lille lungeluftskifte

Hypovolæmi: nedsat blodvolumen

Hypoxia: lav iltspænding i blod eller væv

Hypoxæmi: hypoxaemia, lav iltspænding i blodet

Hysterektomi: operativ fjernelse af livmoderen

Hæmatologisk: om blodsygdomme

Hæmatom: blodansamling (under huden)

Hæmodialyse: dialyse af blod, fjernelse af affaldsstoffer i blodet ved anvendelse af en kunstig nyre

Hæmofili: (den ægte) blødersygdom, samlet betegnelse for forstyrrelser i blodets evne til at størkne

Hæmolyse: ødelæggelse eller sprængning af røde blodlegemer

Hæmopathia: blodsygdom

Hæmoperfusion: en metode til behandling af forgiftning hvor blod pumpes igennem en søjle, indeholdende kul eller resin for at fjerne giftige stoffer

Hæmopoietisk: bloddannende

Hæmoptyse: opspyt af blod fra lunger eller bronkier