Decubitus: tryksår

Defibrillering: hjertestartbehandling (genoplivning) vha. af jævnstrømsstød

Deficit: underskud

Defækation: tarmudtømmelse

Degenerativ: forringelses-, nedsættelse af funktionsdygtighed

Degradation: nedbrydning

Dehydrering: udtørring ved væskemangel

Dekompensation: svigtende kraft

Dekongestans: middel mod kongestion, ved forøget (arterielt) blodtilførsel til et organ

Delirium: bevidsthedstilstand, hvor der forekommer hallucinationer, vrangsideer og desorientering

Dementia: demens, sløvsind, intelligensreduktion, hvor man oftest lider af hukommelsessvigt, langsom tankegang og manglende dømmekraft

Dendrit: udløber fx fra nerveceller, med aftegninger som af træer

Dental palque: tandbelægning

Dentition: tandsæt

Depigmentering: pigmentmangel/pigmentfjernelse uanset årsagen

Deprivation: unddrage, fjernelse, bruges bl.a. om børn der bliver fjernet fra moderlig omsorg

Derivat: afledt middel, minder om

Dermatitis: betændelse i huden

Dermatomycosis: hud-, hår- eller neglelidelse fremkaldt af svampe 

Dermatophytosis: hud-, hår eller neglelidelse fremkaldt af organismer fra planteriget fx svampe

Dermatose: hudsygdom

Dermografi: rødmen af huden pga. vedvarende kløe eller tryk

Desensibilisering: nedsættelse af allergisk reaktion gennem let påførelse af stof, man er allergisk overfor

Desorientering: manglende orientering

Desquamation:  afskalning, fjerne skællene fx fra en fisk

Destillere: separere flygtige væsker gennem fordampning

Detergens: rensemiddel, sæbe

Detoxikation: afgiftning

Diabetes: sukkersyge, nedsat insulinproduktion eller forhøjet blodsukkerkoncentration på anden måde

Diagnose: bestemmelse af sygdoms art

Dialyse: adskillelse af krystalloider og kollider i en opløsning, fjernelse af stoffer fra blodet som normalt ville udskilles af nyrene

Diaphoresis: sved

Diarré: tynd afføring, symptom ved forskellige sygdomme, specielt i mave og tarmkanal

Diastolisk: om hjertets afslapningsfase

Diatermi: opvarmning af legmesdel gennem strålebehandling

Diatese: sygdomsanlæg

Diffusion: stoffers vandring pga. koncentrationsforskelle, udbredelse af molekyler som følge af individuelle bevægelser

Difteri: diphteri, akut infektionssygdom som angriber slimhinden i bl.a. svælg og strube (skyldes Corynebacterium)

Digestiv: vedr. mave/tarm, fordøjelse

Digitalisering: 1) behandling med hjerteaktive glycosider fra planten D. purpurea, dvs. nedsættelse af ledningshastigheden mellem hjerteforkammer og hjertekammer 2) omdannelse af et analogt signal til en digital værdi

Dilatation: udvidning

Diplopia: dobbeltsyn, findes særligt ved øjemuskellammelse

Diskoid: skiveformet

Dislokation: forskydning fx dislokation af knogler ved benbrud

Disposition: prædisposition, anlæg for infektioner eller udvikling af sygelige tilstande

Disseminere: udbrede, sprede

Dissociation: adskillelse/spaltning af et stof i elektrisk ladede partikler

Distal: længst fra midten, fx ud ad arme og ben

Distension: udspiling

Distorsion: forstuvning af led

Diurese: urinudskillelse målt i bestemt tidsrum

Diuretika: diureticon, urindrivende middel

Diurn: daglig

Diverticulitis: betændelse i et hulorgan, ofte tyktarmen

Dobbelt blind: behandlingsforsøg, hvor hverken læge eller patient ved, hvilken behandling, der gives

Dominans: i genetik bruges det om gener hvis udtryk dominerer over andre geners

Donor: individ som afgiver blod, væv eller organer

Doping: indgivelse af stoffer der menes at virke fremmende på en organismes fysiske præstationer, fx euforiske- eller træthedsnedsættende-stoffer

Dorsal: imod ryggen

Drænage: indlæggelse af gummirør for at aflede pus fra et hulrum

Ductus: kanal, gang, leder, fx ductus deferens (sædlederen)

Duodenum: tolvfingertarm, første del af tarmsystemet der forbinder maven og tyndtarmen

Dura mater: den yderste hjerne-rygmarvshinde

Dysartri: artikulationsforstyrrelse, defekt i talen som følger af sygdom i tale-stemmeapparatet

Dysenteri: akut smitsom tarmbetændelse med blodig diarré, smerter, feber og svækkelse

Dysfagi: synkebesvær, smerter ved synkning, vanskelig passage af føde i spiserøret

Dysfunction: funktionsforstyrrelse

Dysgenesi: dysgenese, mangelfuld udvikling

Dysgeusi: smagsforstyrrelse

Dyskinesia: ufrivillig bevægelsesforstyrrelse

Dyskrasi: sygelig tilstand med forstyrrelse af balancen mellem et organs forskellige elementer

Dysmenorrhoea: dysmenorré, menustrationsbesvær mest om smertefuld menstruation

Dyspareuni: (kvinders) smerte ved samleje

Dyspepsi: fordøjelsesbesvær

Dysphoria: dysfori, betegner kortvarig stemningsretning i depressiv retning med irritabilitet, af og til præmenstruelt

Dysplasi: formativ vækstforstyrrelse

Dyspnø: åndenød, besværet åndedræt

Dystoni: ufrivillige langsomme muskelsammetrækninger, muskelspændingsforstyrrelse

Dystrophi: ernæringsforstyrrelse

Dysuri: forstyrrelse af urinudtømningen, bruges ofte om svien eller smerter ved vandladning