Cachexia: tilstand af svær afmagt og kraftesløshed (som følge af visse sygdomme, fx kræft eller dårlig ernæring)

Calcification: forkalkning

Calciuri: kalk i urinen

Calculus: konkrement, stenbelæggning som som regel er dannet ved udfældning af salte

Calculus dentalis: tandsten

Cancer: kræft, ondartet svulst, dvs. svulst med indvækst i omkringliggende væv samt dannelse af metastaser. Betegnelsen omfatter også leukæmi.

Candidiasis: trøskesvamp, infektion af Candida albicans

Carcinogen: kræftfremkaldende

Carcinom: ondartet kræft som uspringer fra epitelvæv (= det øverste hudlag over hud og slimhinder) 

Cardiacus: som hører til hjertet

Cardiogen: stammende fra hjertet, fx cardiogent chok med stærkt nedsat minutvolumen

Cardiologi: kardiologi, læren om hjertesygdomme

Cardiomegali: forstørrelse af hjertet som følger af hypertrofi

Cardiomyopathi: (Kardiomyopati) sygdom i hjertemuskulaturen

Cardiopathi: hjertesygdom

Cardiopulmonær: hører til hjerte og lunge

Cardiotoksisk: giftigt for hjertet

Cardiovaskulær: (gr. kardio- + lat. vaskulær), vedr. hjerte og kar.

Castration: kastration, fjernelse af kønskirtler

Cavitas tympanica: trommehulen, det lufttomme rum i mellemøret, der har forbindelse med næsevælgrummet

Cellemembran: cellehinde, det yderste lag på en celle bestående af dobbelt phospholipidlag

Cephalalgia: hovedpine fx migræne

Cephalitis: cerebritis, hjernebetændelse eller i specielle tilfælde betegnelse for nedbrydende tilstande i hjernen

Cerebellar: hvad, der angår lillehjernen

Cerebral: hjerne

Cerebrospinal: (lat. cerebro- + spinal), hørende til hjerne og rygmarv.

Cerebrovaskulær: om hjernens blodkar

Cerumen: ørevoks

Cervicalis: hvad der angår halsen

Cervix uteri: livmoderhals

Chloasma: leverplet

Cholangiografi: røntgenundersøgelse af leveren og fraførende galdeveje (sopbygning og afløbsforhold)

Cholangitis: Betændelse i de fraførende galdegange ofte forårsaget af obstruktion

Cholecystitis: betændelse i galdeblæren

Cholelithiasis: galdestenssygdom, galdekonkrementer (udfældede salte) i galdeblæren, ductus cysticus, hepaticus eller choledochus

Choleretica: stof som fremhæver leverens galdeproduktion

Cholestasis: galdeophobning i galdegange

Chorea: dansesyge (Huntington's Chorea), skiftende motorisk uro af ufrivillig art, specielt i arme og ben

Chronotrop virkning: påvirkning af tiden eller hastigheden for en muskelkontraktion

Cicatrice: ar

Cicatricering: ardannelse

Cirrose: kronisk betændelse af et organ, som bliver hårdt, normalt bruges betegnelsen kun om levercirrose

Claudicatio intermittens: Åreforkalkning i benene, bliver også kaldt "vindueskiggersyndrom"

Clearance: den plasmamængde, som renses for et stof på et minut ved passage gennem nyrerne

Clysma: lavement, indhældning eller indsprøjtning af væske i endetarmen, enten for at fremkalde afføring eller for at indgive lægemiddel

Cochleae: det indre øres lydopfattende del (sneglen)

Coenzym: en speciel ikke-proteinholdig organisk forbindelse

Cognitiv: (se kognitiv) erkendelsesmæssige

Cognoscere: lære at kende, erkende, forstå. 

Coitus: samleje

Colitis: tyktarmsbetændelse, samlet betegnelse for en række colon-(tyktarms)-lidelser

Collum femoris fraktur: Lårhalsbrud

Collyria: lægemiddel til behandling, skylning og/eller rensning af øjet

Colonflora: tyktarmsflora, bakteriekulturen der findes i tyktarmen

Colopathia: tyktarmssygdom eller infektion

Colorectal: om tyktarm og endetarm

Comedo: hudorm, en mørkfarvet sekretophobning i talgkirtel munding ses fx ved acne vulgaris

Commotio: rystelse af et organ ved direkte eller indirekte stødpåvirkning og deraf funktionsforstyrrelse

Commotio cerebri: hjernerystelse

Concomitans: ledsagende

Condition: tilstand

Condyloma: vorter, fx kønsvorter som er vorteagtig udvækst på kønsdele pga. virus

Confusion: forvirring

Congenitus: arvelig, medfødt

Conjunctivitis: bindehindekatar, fx syndesmitis som er betændelse i øjets bindehinde

Constipation: obstipation, forstoppelse eller forsinket afgang af unormal fæces (afføring)

Contusio: (Kontusion) kvæstelse

Cor pulmonale: lungebetinget hjertelidelse

Cornea: øjets hornhinde

Corpus luteum: det gule legeme, rester af en moden ægcelle efter ægløsning 

Cortex: bark, bruges fx om hjernebark (cortex cerebri) eller binyrebark (cortex glandulae suprarenalis)

Cortical: bark

Coxalgia: smerter i hofteleddet

Curativus: helbredende

Curettage: udskrabning

Cyanose: blåfarvning af hud og slimhinder pga. iltmangel

Cycloplegi: akkomodationslammelse

Cyklus: cirkulerende system

Cyste: (græsk: kystis = blære), et hulrum opstået ved sygdomsprocesser

Cystitis: urinblærebetændelse

Cystofibrose: cystisk fibrose, blæredannelse i bugspytkirtlen

Cystoskopi: undersøgelse af blæren ved hjælp af elektrisk lys i særligt konstrueret apparat

Cytoplasma: celleslim, plasma som findes i den indre celle

Cytostatika: cellestandsende stof

Cytotoksisk: cellegiftigt