Baktericid: bakteriedræbende middel

Bakteriologisk: angående bakterier

Bakteriostase: ophør i bakterievækst

Bakteriostatisk: bakterievæksthæmmende (middel)

Bakteriuri: bakterier i urinen. Ses f.eks. ved blærebetændelse.

Bakteriæmi: bakterier i blodet

Bakteroider: forrådnelsesbakterier (E. coli, clostridier, enterobacter og enterokokker)

Balanitis: betændelse af huden på glans penis (penishovedet)

Ballonudvidelse: behandling der udvider en arterie. Anvendes ved åreforkalkning. Et kateter med en ballon føres ind i den forkalkede arterie. Ballonen pustes op, hvorved der skabes bedre passage for blodet i arterien.

Baseose: (kaldes også alkalose) tilstand, hvor kroppen er basisk, dvs. pH-værdien er forhøjet. Det modsatte af acidose.

Benign: godartet, betegnelse bruges især om svulster med afgrænset vækst

Beta-blokker: stoffer som blokerer betareceptorerne (hjerte og bronchiesystem) i det sympatiske (hvor adrenalin frigøres) nervesystem

Betamimetika: stof som påvirker betareceptorerne (hjerte og bronchiesystem) i det sympatiske nervesystem (hvor adrenalin frigøres)

Betamimetisk: (stof) som påvirker betareceptorerne (hjerte og bronchiesystem) i det sympatiske nervesystem (hvor adrenalin frigøres)

Bilateral: dobbeltsidig, symmetrisk

Biliaris: hørende til galde

Bilirubin: galdefarvestof, som stammer fra nedbrydelse af hæmoglobin i leveren. Udskilles med afføringen.

Bioequivalent: stof med samme biotilgængelighed (fx terapeutisk virkning) som andet middel

Biopsi: vævsprøve taget fra den levende organisme, fx hud eller væv fra indre organer med specielle kanyler

Biosyntese: måden hvorved et stof omdannes i biologien, fx i dyr eller planter

Biotilgængelighed: lægemiddels tilgængelighed for målvævet

Biotransformering: et stofs kemiske ændringer inde i organismen

Bipolar affektiv sindslidelse: sindslidelse, hvor personen lider af både mani og depression

Bivirkning: uønsket virkning af fx et lægemiddel

Blepharitis: betændelse i øjenlågsrandene

Borborygmi: rumlen og knurren i abdomen (maveregionen), fx luft i tarmen

Brachium: overarm

Bradycardia: langsom puls, under 55 slag i minuttet for voksne og større børn og under 95 slag i minuttet for spædbørn

Bradykinesia: unaturligt langsom bevægelse

Bradypnø: langsommere vejrtrækning end normalt

Bredspektret: bruges om antibiotika som er virksom mod et bredt spektre af forskellige bakterier

Bronchiedilatation: udvidelse af bronkierne

Bronchiekonstriktion: forsnævring af bronkierne

Bronchitis: (bronkitis), betændelse i bronkiernes slimhinder

Bronchopneumoni: betændelse i bronkier og lungevæv

Bronchopulmonal: angående lunger og bronkier

Bronchospasmus: krampagtig sammentrækning af bronkialmuskulaturen

Bronkie: luftrørets forgreninger i lungerne

Bronkiectasia: diffuse eller mere lokaliserede udvidelser af bronkierne

Buccal: vedr. kinden

Buccopharyngal: mund og svælg

Bulbær: om den forlængede rygmarv, dvs. mellem rygmarven og hjernen

Bulla: blære

Bulløs: fuld af blærer, med blæredannelse

Bursa: slimsæk (f.eks. under knæskallen)

Bursitis: betændelse i slimsæk, fx en slimsæk i forbindelse med led der mindsker friktionen